Оқытушылар бөлмесі

Әдістемелік кабинет

Компьютерлік сынып №32

Компьютерлік сынып №33

Компьютерлік сынып №49а

Компьютерлік сынып №50

Техникалық сызу кабинеті

Топографиялық сызу кабинеті

Геодезия және маркшейдер ісі кабинеті

Бұрғылау мен тау кен ісі кабинеті

Пайдалы қазба кенорындарын барлаудың геофизикалық әдістері кабинеті

Гравибарлау мен магниттік барлау зертханасы

Сейсмикалық барлаудың зертханасы

Бұрғылау және тау - кен жабдықтары зертханасы

Автомобильдер мен тракторлар кабинеті

Техникалық механика зертханасы

Слесарлық шеберхана

Ұнғымаларды бұрғылау зертханасы

Пайдалы қазба кенорындарын іздеу мен барлаудың әдістемесі кабинеті

Пайдалы қазба кенорындарын іздеу мен барлаудың әдістемесі кабинеті

Құрылымдық геология мен геокарталау кабинеті

Сынаманы дайындау және өңдеу зертханасы

Палеонтология зертханасы

Тарихи геология кабинеті

Мұнай және газ ұнғымаларын бұрғылау технологиясы кабинеті

Бұрғылау процесстерін компьютерлік үлгілеу зертханасы

Пайдалы қазбалар кабинеті

Пайдалы қазбалар зертханасы

Курстық және диплом жобаларының кабинеті

Кристалтану, минералогия және петрография зертханасы

Жатақхананың 1206 оқу кабинеті

Жатақхананың 1219 оқу кабинеті

Жатақхананың 1221 компьютерлік сыныбы

Жатақхананың 1222 компьютерлік сыныбы

Колледждің акт залы

Колледж тарихының мұражайы

Геологиялық мұражай

Кітапхана

Кітапхананың оқу және электронды залы

Колледж асханасы

Колледждің корпус аралық жылы өткелдері

Колледждің оқу корпусы мен жатақхана арасындағы жылы өткелдері

Спортзал

Жаттығу зал

Оқу-спорт кешені

Фойе

Оқу полигонындағы тұрғын алаңы

Оқу полигонындағы тыңғылықты өңдеу бөлмелері

Тәжірибе кезіндегі геодезиялық құралдар

Колледждің өңдірістік алаңшасы

Газель шағын автобусы

ПАЗ автобусы

ГАЗ-66 вахталық автокөлігі

Каротаждық станция

Бұрғылау қондырғылары